Like!  0 
ไทยEnglish


 
 

บริษัท จัดหางาน เพิ่มทรัพย์เพ็ญ จำกัด ให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมายทั้งแรงงานภายในประเทศ แรงงานต่างด้าว อาทิ เช่น แรงงานพม่า และแรงงานกัมพูชา เป็นต้นโดยมีการตรวจสอบ และดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฏหมายทุกขั้นตอน เพื่อแบ่งเบาภาระของนายจ้างและผู้ประกอบการ ช่วยให้ท่านลดขั้นตอนประหยัดต้นทุน และเพิ่มความมั่นใจในการจ้างงาน

 

บริการจัดหาแรงงาน

ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องขึ้นทุกปี ทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้น ความต้องการแรงงานต่างด้าวในทุกๆ ภาคส่วนก็เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานในฝ่ายผลิต

และแรงงานทั่วไป ทั้งในอุตสาหกรรมและครัวเรือน บริษัท จัดหางาน เพิ่มทรัพย์เพ็ญ จำกัด ให้บริการ

จัดหาแรงงานต่างด้าว

  • จัดหาแรงงานต่างด้าวแบบ MOU  ขั้นต่ำ 15 คนขึ้นไป
  • จัดหาแรงงานแบบ Passport พิสูจน์สัญชาติ  ขั้นต่ำ 15 คนขึ้นไป
  • จัดหาแรงงานต่างด้าวในลักษณะงานรับเหมาทั่วไป  ขั้นต่ำ 15 คนขึ้นไป
  • รับพิสูจน์สัญชาติตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป
  • รับรายงานตัว 90 วัน (กรุงเทพฯ และนนทบุรี)

 

บริการอื่น

รับเหมาทำ CIP Wall ตาม Order ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน แข็งแรง ประหยัด และรวดเร็ว

ติดต่อสอบถาม 081-355-9827

 

รายละเอียด >>

 

 

  บริษัท จัดหางาน เพิ่มทรัพย์เพ็ญ จำกัดรับก่อสร้างผนังด้วย CIP Wallสามารถติดต่อถาม
  รายละเอียดได้ 081-355-9827