บริษัท เพิ่มเพ็ญ จำกัด บริการเป็นที่ปรึกษาแรงงานต่างด้าว(MOU) ถูกต้องตามกฎหมายทั้งแรงงานภายในประเทศ แรงงานต่างด้าว อาทิ เช่น แรงงานพม่า และแรงงานกัมพูชา เป็นต้นโดยมีการตรวจสอบ และดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฏหมายทุกขั้นตอน เพื่อแบ่งเบาภาระของนายจ้างและผู้ประกอบการ ช่วยให้ท่านลดขั้นตอนประหยัดต้นทุน และเพิ่มความมั่นใจในการจ้างงาน

  • null

    บริการเป็นที่ปรึกษาแรงงานต่างด้าว (MOU)

    ปัจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องขึ้นทุกปี ทำให้มีการแข่งขันสูงขึ้น ความต้องการแรงงานต่างด้าวในทุกๆ ภาคส่วนก็เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานในฝ่ายผลิตและแรงงานทั่วไป ทั้งในอุตสาหกรรมและครัวเรือน บริษัท เพิ่มเพ็ญ จำกัด ให้บริการบริการเป็นที่ปรึกษาแรงงานต่างด้าว(MOU)

  • null

    บริการอื่น

    รับเหมาทำ CIP Wall ตาม Order ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน แข็งแรง ประหยัด และรวดเร็ว

สอบถามข้อมูล Tel : (66) 2-580-3825 Line : Permphen